خدمات گلخانه و باغ هوشمند

خدمات گلخانه و باغ هوشمند مزایای کشت گلخانه ای  ………………… انواع گلخانه  ……………….. خدمات شرکت […]

صادرات محصولات

صادرات محصولات بازاریابی و فروش محصولات تولید شده در بازار مناسب هدف از جمله در […]

مشاوره تولید

مشاوره تولید مشاوره‌های لازم برای فرایندهای تولید، کشت، نگهداری از بوته‌ها، تغذیه مناسب، گیاه‌پزشکی در […]

آموزش تیم بهره‌برداری

آموزش تیم بهره‌برداری آموزش اولیه درباره تربیت بوته، تغذیه صحیح گیاه و مبارزه با آفات […]

طراحی فنی تفصیلی گلخانه

طراحی فنی تفصیلی گلخانه مشخصات تمامی ارکان گلخانه شامل نوع سازه، پوشش، تاسیسات، تجهیزات با […]

تهیه طرح توجیهی

تهیه طرح توجیهی مطالعه بازار، تشخیص روندها و نیازهای فعلی و آتی بازار مصرف، تشخیص […]