محیط زیست هوشمند

به لطف پیشرفت در حوزه سنسورها و تجهیزات مخابراتی، امکان استفاده گسترده و ارزان قیمت از آن ها در مناطق شهری و غیر شهری فراهم شده که کمک شایانی به حفظ محیط زیست پیرامون ما می کند. همچنین پایش رخدادهای کوچک زیست محیطی، می تواند منجر به جلوگیری از بروز وقایع بزرگ و جبران ناپذیری شود که خسارت مالی و جانی فراوانی را برای شهروندان و طبیعت ایجاد می کند.

  • پایش کیفیت و سلامت هوا، آب وخاک( داخل و خارج شهر، خروجی کارخانجات و....)
  • سامانه های تشخیص زودهنگام سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی جنگل ها و......
  • پایش از راه دور انواع گونه جانوری