چشم انداز

چشم انداز : شرکت پیشرو کشاورزی هوشمند

اهداف بلند مدت (پنج ساله) :

1- شرکت مرجع و صاحب نام در حوزه نرم افزارهای حوزه کشاورزی

2- شرکت مطرح در حوزه اتوماسیون کشاورزی ( گلخانه هوشمند ، مزرعه هوشمند )

3- صدور خدمات فنی ومهندسی در سطح منطقه

3- ایجاد کنسرسیوم  و شراکت با برند های معتبر بین المللی

اهداف سالیانه:

1- اخذ پنج پروژه در حوزه نرم افزار های کشاورزی

2- حداقل  چهار سفارش برای اتوماسیون گلخانه

3- گرفتن سه نمایندگی از برند های معتبر