مصاحبه با دکتر زند در خصوص هم اندیشی تولید اپلیکیشن های کشاورزی

نشست هم اندیشی تولید اپلیکیشن های کشاورزی با حضور دکتر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روز دوشنبه 1 خرداد ماه 96 در سالن اجتماعات استاد مطهری مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار شد.

 

بیشتر