20161104_165236

سولار

انرژی خورشیدی:

انرژي خورشيدي بزرگترين منبع انرژي در جهان به شمار مي رود. اين انرژي پاك، ارزان و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است كه به روش هاي مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد. محدوديت منابع فسيلي و نتايج به وجود آمده از تغييرات زيست محيطي و آب و هواي جهاني، شرايط مناسبي را جهت رقابت انرژي خورشيدي با انرژي هاي فسيلي، مخصوصاً در بعضي از كشورهايي كه داراي پتانسيل بالاي تابش مي باشند، ايجاد كرده است. انرژي خورشيدي، تشعشعات خورشيدي است كه براي توليد آب داغ و توليد برق توسط تجهيزاتي نظير كلكتورهاي بشقابي مسطح، سلولهاي فتولتاييك و نيروگاههاي حرارت خورشيدي مورد بهره برداري قرار ميگيرد.

روش  های مختلفی برای تولید انرژی الکتریکی از خورشید در سال های اخیر توسعه یافته  اند که هریک از مزایا و کمبودهایی برخوردارند اما بدون هیچ مقایسه ای در پروژه حاضر استفاده از اثر فتوولتاییک برای تولید الکتریسیته پیشنهاد شده است. در پنل  های خورشیدی از انرژی نور خورشید برای ایجاد جریان الکتریکی بین دو پنل بهره گرفته می  شود. در واقع سلول  ها خورشیدی به گونه  ای طراحی و ساخته شده اند که به طور ساختاری با دریافت انرژی خورشیدی قادرند الکترون های مدار آخر سلول های سیلیکونی را آزاد و باعث ایجاد جریان الکتریسیته گردند.

نیروگاه های خورشیدی در ایران:

نظر به اینکه کشور ایران در زمره مناطق با میزان بالای تابش خورشید محسوب می  شود لذا استفاده از نور خورشید برای تولید الکتریسیته بسیار توجیه  پذیر بوده و از طرفی به علت وجود زمین  های کویری و لم  یزرع این امکان فراهم است تا بتوان با هزینه  های مناسب  تری (زمین ارزان  قیمت) به تولید الکتریسیته پرداخت، زیرا به ازای هر مگاوات برق از انرژی خورشیدی 2.5 هکتار زمین جهت نصب پنل  های خورشیدی مورد نیاز است. در حال حاضر شرایط زیستی کشور به دلیل تولید گازهای گلخانه ای دستخوض تغییرات فراوانی شده که لاجرم ارگان  های بین  المللی برای رهایی از این معضلات اقدام به وضع قوانین و مقرارتی نموده  اند که مطابق آن کشورها موظف به کاهش تولید این گازها شده و مشوق  هایی نیز در خصوص کاهش میزان انتشار کربن وضع گردیده تا دولت  ها به سمت سیاست  های استفاده از انرژی  های تجدیدپذیر به جای فسیلی تمایل پیدا کنند.