لطفا تنظیمات عنصر را انجام دهید تا نمایش داده شود!

مشاوره فناوری نوین کشاورزی

این دپارتمان با نمایندگی از شرکت هرمیسن(Hermisan) شده است که بدیهی است که همواره جدید ترین و کاملترین تکنولوژی های راه حل مناسبی برای شما نمی باشد و باید با توجه به نیاز مشتری و منطقه تکنولوژی های مناسب را انتخاب کرد تا بتوان به بالاترین سطح کارایی و عملکرد رسید . تاسیس و تجهیز گلخانه و مزارع و انواع فرآورده ها ، همکاری و حضور موثر در طرح.