تنها راه عبور از کم آبی و خشکسالی ارتقای بهره‌وری و کارایی مدیریت مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی است که یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های دولت است. توسعه و افزایش سطح زیر کشت هم اکنون در کشور ممنوع بوده و صرفا بر روی ارتقای بهره وری آب تمرکز شده است.بعد از انقلاب برای نخستین بار در کشور، دولت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را برای مدرنیزه کردن سیستم‌های آبی در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است.

آبیاری‌ نوین به معنای آبرسانی به کشتزار و باغ با تجهیزات تحت فشار است. بازده آبیاری بارانی تا 70 درصد و آبیاری قطره‌‌ای تا 95 درصد است. به این معنا که با اجرای آبیاری بارانی تا 20 درصد و آبیاری قطره ای فقط تا 5 درصد آب هدایت شده به زمین کشاورزی تلف می ‌شود، این در حالی است که در آبیاری به روش سنتی حتی با لحاظ همه روش‌های صرفه‌جویی، بازده آبیاری حداکثر 50 درصد است.

به طور کلی 8.5 میلیون هکتار زمین های زراعی و باغات برای کشاورزی در اختیار داریم. اگر میانگین مصرف در هکتار 10 هزار تا 10 هزار و 500 مترمکعب در نظر بگیریم، نیازمند 90 میلیارد مترمکعب آب هستیم اما کمتر از 70 میلیارد مترمکعب آب برای آبیاری آنها وجود دارد. اکنون در حدود ٢ میلیون و ٤٠ هزار هکتار از 8.5 میلیون هکتار، سیستم آبیاری تحت فشار عملیاتی شده یعنی حدود 24 درصد. که از این میزان یک میلیون و ٨٣٦ هزار هکتار در اراضی آبخور سنتی و بیش از ٢٠٠ هزار هکتار در اراضی مدرن به بهره برداری رسیده است. البته تنها حدود 4.5 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی قابلیت تجهیز به آبیاری تحت فشار را دارد و برای پوشش دادن آن، در برنامه ششم پیش‌بینی شده که سالی 600 هزار هکتار توسعه سیستم‌های آبیاری داشته باشیم.

با تلاش‌های صوت گرفته، ضریب نفوذ آبیاری تحت فشار در کشور از ۱۴ درصد به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. راندمان آبیاری نیز در حال حاضر به ۴۴ درصد رسیده است. ضریب بهره‌وری آب به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در بخش آب، از ۰.۹ کیلوگرم بر متر مکعب به ۱.۳۲ کیلوگرم بر متر مکعب رسانده شده است.

اکنون دولت 85 درصد هزینه‌های نوین‌سازی آبیاری اراضی کشاورزی را به صورت بلاعوض پرداخت می‌کند و 15 درصد را کشاورزان می‌پردازند. به غیر از توسعه روش‌های مدرن آبیاری، انتقال گیاهان پرمصرف به محیط‌های کنترل شده مانند گلخانه‌ها و استفاده از سیستم نوارتیپ در بخش زراعت به منظور استفاده بهینه از منابع آب در کشور در دستور کار قرار دارد.