نشست ستاد بیمه محصولات باغی کشور در 17/10/97 در محل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کاشورزی برگزار گردید و نتایج زیر را در بر داشت:

اقدامات حمایتی صندوق بیمه کشاورزی برای محصولات باغی:

  • پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه محصولات خرما، انگور، گردو، بادام و سیب در برابر عوامل خطر
  • بیمه نمودن باغات به صورت خود اظهاری، توسط باغدار و تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها به تفکیک شهرستان

اقدامات حمایتی صندوق بیمه کشاورزی برای توسعه محصولات گلخانه‌ای:

  • امکان‌پذیری پوشش بیمه‌ای برای انواع سازه‌های گلخانه‌ای به جز سازه‌های چوبی
  • کاهش ۹۰ درصدی پرداخت حق سهم بیمه توسط گلخانه‌دار برای بیمه نمودن سازه‌های گلخانه‌ای
  • امکان‌پذیری پوشش بیمه‌ای برای همه محصولات گلخانه‌ای

نقل از سایت وزارت جهاد کشاورزی

yon.ir/Ka7a8