پروژه‌های مشاوره و پژوهش

  • سند برنامه اقدام مشترک در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشاورزی با توجه ویژه به رفع مشکلات بخش حاکمیتی

شرکت زمین هوشمند به منزله نماینده بخش خصوصی در کارگروه اقدام کشاورزی هوشمند، مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عضویت یافته و توانسته است در تدوین «سند برنامه اقدام مشترک در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشاورزی با توجه ویژه به رفع مشکلات بخش حاکمیتی» مشارکت کند. این سند در مرداد ماه سال 97 منجر به امضای تفاهمنامه‌ای میان دو وزراتخانه به منظور عملیاتی کردن هوشمندسازی کشاورزی در کشور گردید.

  • مشاوره در راه اندازی سامانه مدیریت بودجه نظام ترویج و گزارش‌های آماری عملکرد: این سامانه بستری الکترونیک برای انجام فرایندهای پیشنهاد، تصویب و نظارت بر بودجه را در معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فراهم می‌کند و انواع گزارش‌گیری‌ها را به تفکیک ادارات استانی و گروه پروژه‌ها برای مقایسه بودجه مصوب و عملکردی ممکن می‌سازد.
  • مشاوره در راه‌اندازی سامانه جامع حفظ ذخائر ژنتیکی ایران: گام اول در حفظ و صیانت از ذخائر ژنتیکی، ایجاد کلکسیون­های تنوع زیستی در قالب هرباریوم، بانک ژن، بانک بذر و … است که به همت و تلاش مسئولین و محققین سازمان­های تحقیقاتی کشور، انجام شده است. اما با توجه به حجم عظیم نمونه­های جمع­آوری شده، مدیریت داده­ها و فرآیندها بدون استفاده از یک سیستم اطلاعاتی جامع، بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. در پی ابلاغ قانون حفاظت و بهره‌برداری ازمنابع ژنتیکی کشور، شرکت زمین هوشمند آینده این افتخار را دارد که نیازسنجی، تحلیل و تدوین RFP پروژه سامانه جامع حفظ ذخائر ژنتیکی ایران را عهده‌دار باشد. با اتمام پروژه، معماری جامع و نقشه راه جهت پیاده­سازی مؤثر و کارآمد سیستم اطلاعاتی مدیریت کلکسیون­های ذخائر ژنتیکی به دست آمده است.