پروژه‌های نرم‌افزاری

  • سامانه مدیریت دانش کشاورزی: این سامانه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی پیاده‌سازی شده و به صورت یک سامانه جامع، فرآیندهای گردآوری، مدیریت و توزیع دانش کشاورزی در حوزه‌های بهره‌برداری جهاد کشاورزی را میسر ساخته است. اطلاعات کشت انواع محصولات در پهنه‌های جغرافیایی گوناگون کشاورزی کشور (از جمله نوع محصول، مساحت زیر کشت، میزان تولید…) در یک سیستم اطلاعاتی، گردآوری و تجمیع شده و مبنایی برای سیاست­گذاری و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را برای وزارتخانه ایجاد می­کند. این سامانه همچنین تعامل کشاورزان با متخصصان وزارتخانه را برای مشورت درباره فرایندهای کشت خود ممکن می‌سازد.
  • 120 اپلیکیشن موبایل کشاورزی و منابع‌طبیعی: این اپلیکیشن‌های آموزشی و ترویجی در زمینه‌های زراعت، باغبانی، دام و شیلات تهیه شده اند که اطلاعات جامع پیرامون بهترین روش‌ کشت محصولات کشاورزی و پرورش و نگهداری از دام‌ و آبزیان را متناسب با شرایط اقلیمی محل جغرافیایی کاربران، که تعداد آن­ها به بیش از 4 میلیون نفر می‌رسد، در اختیار می‌گذارد.
  • بازار تجارت الکترونیک کشاورزی: یک بازار دیجیتال برای خرید و فروش آنلاین محصولات کشاورزی و صنایع دستی زنان روستایی و عشایر برای دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در وزارتخانه تهیه شده است که امکان حذف واسطه‌ها و گسترش و رقابتی‌تر شدن بازار را فراهم می‌آورد.
  • سامانه مدیریت مزرعه: با همکاری در مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ICARDA)، سامانه‌ای در چند منطقه به صورت پایلوت ایجاد شده است تا اطلاعات مرتبط با بهره‌وری کشت انواع بذرها، استخراج و مورد تحلیل قرار گیرد و مناسب‌ترین محصول به لحاظ بهره‌وری کشاورزی متناسب با ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه شناسایی شود. این پروژه پس از اتمام مرحله پایلوت، به سایر مناطق کشور گسترش خواهد یافت.