پروژه‌های اتوماسیون

  • 2 هکتار گلخانه هیدروپونیک نور

اتوماسیون آبیاری و تغذیه برای کشت گوجه