سیستم‌های اطلاعاتی مکان محور

سیستم های اطلاعاتی مکان محور GISدر قالب نرم افزارهای ویندوزی، وب و برنامه­های کاربردی مکان محور با اتکا به اطلاعات مکانی به ارائه خدمات به کاربران خود می پردازند. همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است روش­های متعددی جهت ارائه خدمات و راهکارهای مبتنی بر اطلاعات مکانی وجود دارد.

بخشی از فعالیت­های واحد نرم افزار شرکت زمین هوشمند به ارائه راهکاری مبتنی بر GIS اختصاص یافته­است. اطلاعات مکانی به منزله‌ی زیرساخت و ابزار آمایش سرزمین و توسعه پایدار ملی قلمداد می‌شود. با توجه به تاثیرگذار بودن عنصر مکان جغرافیایی در عرصه محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی، سیستم‌های مدیریت اطلاعات و دانش مکان‌محور از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. دامنه کاربران، اطلاعات مکانی داده‎ نیز به شدت افزایش یافته است. مصداق بارز این امر را می‌توان در استفاده کاربران معمولی از نقشه‎ها و داده‎های مرتبط با مکان بر روی دستگاه‎های همراه امروزی برای رفع نیازهای روزمره دید.

سیستم‌های اطلاعاتی مکان‌محور مبتنی بر وب، امکان توزیع و ادغام اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت، دسترسی به داده‌های موجود در سرورهای مختلف در محیط اینترنت و بازیابی و به‌روزرسانی آن­ها از طریق وب را فراهم می‌آورند. شناسایی نوع گونه‌های گیاهی و جانوری طبیعی و نیز محصولات کشاورزی در تقسیم‌بندی‌های گوناگون جغرافیایی کشور و امکان ترسیم نقشه‌های گرافیکی چندلایه اطلاعات جغرافیایی، ابزاری بی‌نظیر برای تحلیل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اثربخش در اختیار می‌گذارد.