سامانه‌های داده‌های مکانی (SDI)

وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف همچون وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هر یک داده‌های گوناگونی در اختیار دارند که مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است. سامانه‌های SDI، تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی و منابع محاسباتی مرتبط با آن­ها را میان متولیان اطلاعات در سطوح سازمانی، محلی، استانی و ملی تسهیل می‌کنند و با رفع شکاف‌های اطلاعاتی و ایجاد هماهنگی میان آن­ها، باعث بهبود تصمیم­گیری و افزایش عملکرد و بهره‌وری می‌شوند.

SDI