سامانه‌های اطلاعاتی

سیستم‌های اطلاعاتی با گردآوری، پردازش، ذخیره و انتشار داده‌های اطلاعاتی، علاوه بر کمک کردن به ایجاد هماهنگی در انجام عملیات، به مدیران و کارکنان سازمان‌ها کمک می‌کند تا مسائل محیط‌زیست و منابع طبیعی را تحلیل یا شبیه‌سازی کنند. این سیستم‌ها در کنار داشبوردهای مدیریتی، قابلیت نمایش لحظه‌ای وضعیت موجود کشور را فراهم ساخته و با امکان گزارش‌‌گیری‌های آنلاین، به پشتیبانی و تسهیل تصمیم‌گیری و کنترل عرصه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور می‌پردازند.