درگاه، وبسایت‎‌ و شبکه‌ مجازی

در عصر اطلاعات، یکی از ارکان­های اصلی ایجاد ارتباط میان شبکه انسان­ها و نشر دانش در راستای هم افزایی است. پورتال‌ها و وب‌سایت‌ها، در نشر اطلاعات و دانش موثرند و شبکه‌های مجازی متشکل از علاقمندان، کنش­گران و نخبگان موجب هم‌افزایی ذی‌نفعان و تقویت نهادی و عملکردی هر حوزه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی و … می‌شوند.