اپلیکیشن‌ها

 از جمله سامانه‌های نوین اطلاعاتی، برنامه های کاربردی تلفن همراه هستند که در هر جا و هر زمان به کاربر امکان استفاده می‌دهند. این اپلیکیشن‌ها می‌توانند در حوزه کشاورزی، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کاربردهای گوناگونی داشته باشند. اپ‌ها امکان ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت یک‌طرفه به کاربر و نیز تبادل اطلاعات به‌صورت تعامل دوطرفه میان کاربر و مدیر برنامه کاربردی و نیز میان کاربران را فراهم می‌کنند. امری که جمع‌سپاری و مشارکت عمومی در حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی را ممکن می‌سازد