خدمات گلخانه و باغ هوشمند

مزایای کشت گلخانه ای 

…………………

انواع گلخانه 

………………..خدمات شرکت زمین هوشمند در چندین مورد قابل دسته‌بندی است:


1-1-تهیه طرح توجیهی

مطالعه بازار، تشخیص روندها و نیازهای فعلی و آتی بازار مصرف، تشخیص ذائقه مصرف‌کنندگان، شناسایی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، ارائه الگوی کشت و سایر موارد موثر‌ بر کسب و کار، خطرات سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی را به حداقل می‌رساند. دپارتمان مشاوره تمامی عوامل ذکر شده را به دقت مطالعه و ارزیابی دقیقی را در قالب طرح توجیهی و طرح کسب و کار در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری در این عرصه قرار می‌دهد.

1-2-طراحی پلان جانمایی گلخانه

نقشه گلخانه و ابنیه جانبی با رعایت تمامی نکات فنی بر اساس UTM دریافتی از کارفرما تهیه خواهد شد.

1-3-طراحی فنی تفصیلی گلخانه

مشخصات تمامی ارکان گلخانه شامل نوع سازه، پوشش، تاسیسات، تجهیزات با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نوع محصول منتخب برای کشت، در یک طرح فنی به صورت تفصیلی تشریح می‌گردد.

1-4-ارزیابی پیمانکاران و نظارت بر آنها

در این مرحله تدوین اسناد مناقصه، ثبت مناقصه، نظارت بر برگزاری و ارزیابی شرکت­کنندگان، انتخاب پیمانکار تیم اجرای ساخت گلخانه مشخص می‌شود.

1-5-مشاوره تامین تجهیزات گلخانه

خرید و تامین تجهیزات گلخانه در هزینه تمام شده پروژه به طور قابل توجهی تاثیرگذار است و تخصص و شناخت لازم در انتخاب تامین کنندگان می‌تواند در عین حفظ کیفیت، برای کارفرما صرفه‌جویی به ارمغان آورد.

1-6-آموزش تیم بهره‌برداری

آموزش اولیه درباره تربیت بوته، تغذیه صحیح گیاه و مبارزه با آفات و … مشاوره آغازین برای بهره‌برداری به کارفرما قابل ارائه است.

1-7-مشاوره تولید

مشاوره‌های لازم برای فرایندهای تولید، کشت، نگهداری از بوته‌ها، تغذیه مناسب، گیاه‌پزشکی در طول دوره کشت ارائه می‌شود.

1-8-صادرات محصولات

بازاریابی و فروش محصولات تولید شده در بازار مناسب هدف از جمله در روسیه، کشورهای CIS، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از دیگر خدمات شرکت زمین هوشمند آینده است.