تجهیزات اتوماسیون آبیاری، تغذیه و کنترل اقلیم

اینترنت اشیا در کشاورزی و محیط‌زیست، کار کنترل و مدیریت فرایندها را به ویژه با به‌کارگیری حسگرها تسهیل می کند. خودکارسازی آبیاری، کوددهی و کنترل پارامترهای اقلیمی در عرصه کشاورزی و پایش و ردیابی حیات وحش و مدیریت هوشمند جنگل‌ها و مراتع به منظور مطلع شدن زود هنگام از آتش‌سوزی، بریدن درختان و شکار گونه‌ها یا چرای دام غیر مجاز در عرصه محیط‌زیست و منابع طبیعی از جمله کاربردهای اینترنت اشیاست.

شرکت زمین هوشمند با اخذ نمایندگی از شرکت Hermisan اسپانیا به اتوماسیون آبیاری و تغذیه و اقلیم در عرصه کشاورزی می‌پردازد.

توضیحات بیشتر درباره تجهیزات اتوماسیون

هوشمندسازی آبیاری و تغذیه گیاهان به کمک برنامه­های کاربردی و نرم­افزاری کامپیوتری و کمک گرفتن از داده‌های لحظه‌ای حسگرها، به صورت خودکار بر اساس الگوی بهینه متناسب با نوع گیاهان کشت شده قابل انجام است.