دپارتمان گلخانه

ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری­های نوین در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در کشور، ماموریتی است که شرکت زمین هوشمند آینده به آن متعهد شده است. این شرکت به عنوان پرچمدار مفهوم نوین کشاورزی هوشمند در ایران می کوشد تا راهکارهای مبتنی بر فناوری را در زنجیره ارزش کشاورزی کشور توسعه دهد.

گستره خدمات اختصاصی ما در زمینه باغات، در سه سطح خدمات مشاوره تخصصی، طراحی پروژه های گلخانه ای و ساخت و تجهیز صفر تا صد گلخانه می باشد.

خدمات مشاوره تخصصی

 

طراحی پروژه های گلخانه ای

 

ساخت و تجهیز صفر تا صد گلخانه

 

بروشور خدمات گلخانه

ZaminBrochure-Greenhouse