طرح توجیهی

دپارتمان مشاوره تمامی عوامل موثر بر کسب و کار را به دقت مطالعه و ارزیابی دقیقی را در قالب طرح توجیهی و طرح کسب و کار در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری در این عرصه قرار می‌دهد.

طرح فنی و تفصیلی

مشخصات تمامی ارکان گلخانه شامل نوع سازه، پوشش، تاسیسات، تجهیزات با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نوع محصول منتخب برای کشت، در یک طرح فنی به صورت تفصیلی تشریح می‌گردد.

طراحی پلان جانمایی

نقشه گلخانه و ابنیه جانبی با رعایت تمامی نکات فنی بر اساس UTM دریافتی از کارفرما تهیه خواهد شد.

نظارت و ارزیابی

در این مرحله تدوین اسناد مناقصه، ثبت مناقصه، نظارت بر برگزاری و ارزیابی شرکت کنندگان، انتخاب پیمانکار تیم اجرای ساخت گلخانه مشخص می‌شود.

آموزش تیم بهره برداری

آموزش اولیه درباره تربیت بوته، تغذیه صحیح گیاه و مبارزه با آفات و … مشاوره آغازین برای بهره‌برداری به کارفرما قابل ارائه است.

مشاوره تولید

مشاوره‌های لازم برای فرایندهای تولید، کشت، نگهداری از بوته‌ها، تغذیه مناسب، گیاه‌پزشکی در طول دوره کشت ارائه می‌شود.

صادرات

بازاریابی و فروش محصولات تولید شده در بازار مناسب هدف از جمله در روسیه، کشورهای CIS، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از دیگر خدمات شرکت زمین هوشمند آینده است.

مشاوره تامین تجهیزات

خرید و تامین تجهیزات گلخانه در هزینه تمام شده پروژه به طور قابل توجهی تاثیرگذار است و تخصص و شناخت لازم در انتخاب تامین کنندگان می‌تواند در عین حفظ کیفیت، برای کارفرما صرفه‌جویی به ارمغان آورد.

مزیت های گلخانه هوشمند

بیش از 80 % صرفه جویی در مصرف آب

مزایای کشت هوشمند ...