تدوین طرح توجیهی

دپارتمان مشاوره تمامی عوامل موثر بر کسب و کار را به دقت مطالعه و ارزیابی دقیقی را در قالب طرح توجیهی و طرح کسب و کار در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری در این عرصه قرار می‌دهد.

طرح فنی و تفصیلی

مشخصات تمامی ارکان گلخانه شامل نوع سازه، پوشش، تاسیسات، تجهیزات با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نوع محصول منتخب برای کشت، در یک طرح فنی شامل مستندات ترسیمی و تشریحی، آنالیز سازه، دفترچه محاسبات، جزئیات اجرایی، لیست لوازم، متره و برآورد به صورت تفصیلی تشریح می‌گردد.

طراحی پلان جانمایی

نقشه گلخانه و ابنیه جانبی با رعایت تمامی نکات فنی بر اساس UTM دریافتی از کارفرما تهیه خواهد شد.

مدیریت پیمان

ارزیابی و انتخاب پیمانکاران پروژه و هماهنگ نمودن و رفع مشکلات ناشی از تداخلات کاری آنها، مدیریت تدارکات، اجرا نمودن استانداردهای مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی پروژه، کنترل پیشرفت پروژه، مدیریت صورت وضعیت‌ها و صورت‌حساب‌ها، مدیریت هزینه‌ها و ریسک پروژه، پایش امور قراردادها، مستندسازی و مدیریت دانش پروژه،

آموزش تیم بهره برداری

آموزش اولیه درباره تربیت بوته، تغذیه صحیح گیاه و مبارزه با آفات و … مشاوره آغازین برای بهره‌برداری به کارفرما قابل ارائه است.

مشاوره تولید

مشاوره‌های لازم برای فرایندهای تولید، کشت، مدیریت باغ و گلخانه، تغذیه مناسب، گیاه‌پزشکی در طول دوره کشت ارائه می‌شود.

صادرات

تسهیل فرایند صادرات از طریق بسترسازی، بازارسازی، بازاریابی و نهایتا فروش و صادرات محصولات به کشورهای هدف از جمله روسیه، کشورهای CIS، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از دیگر خدمات شرکت زمین هوشمند آینده است.

مشاوره تامین تجهیزات

خرید و تامین تجهیزات گلخانه در هزینه تمام شده پروژه به طور قابل توجهی تاثیرگذار است و تخصص و شناخت لازم در انتخاب تامین کنندگان می‌تواند در عین حفظ کیفیت، برای کارفرما صرفه‌جویی به ارمغان آورد.

مزیت های گلخانه هوشمند

بیش از 80 % صرفه جویی در مصرف آب

مزایای کشت هوشمند ...